De menschen die onze zaak bezoeken, moeten zich zoowel in de zaak als tijdens de behandeling op hun gemak voelen. De gang naar den barbier moet een prettige gang zijn. Dit willen wij echter niet trachten te bereiken door allerlei strijkages of onderdanige plichtplegingen, doch door ons als persoon te laten gelden.

Volg ons:
www.facebook.com/BRKLYNBARBER/
www.instagram.com/thebrooklynbarber/
 
  • 1. Kies dienst

  • 2. Kies tijd

  • 3. Voer contactgegevens in

    Voer a.u.b.uw e-mailadres of mobiele nummer in. Als u dit systeem eerder heeft gebruikt, gebruik dan hetzelfde e-mailadres/nummer als de vorige keer.
  • 4. Afspraak bevestigen